Aktivator Loctite 7457

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

SF 7457 Aktivator. Påskynder herdingen og anbefales for bruk på krakkeleringsfølsom plast. Kan påføres før eller etter.

Les sikkerhetsdatabladet før bruk.

Egenskaper
Egenskaper
Oppbevaringstemperatur, maks
15
Lagringstemperatur, min
5
Artikler
Henter artikkelinformasjon