Aktivator Loctite 7457

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

SF 7457 Aktivator. Påskynder herdingen og anbefales for bruk på krakkeleringsfølsom plast. Kan påføres før eller etter.

Les sikkerhetsdatabladet før bruk.

Egenskaper
Egenskaper
Produsentens betegnelse
7091
ETIM klasse
-
Oppbevaringstemperatur, min
5 °C
Volum
1000 ml
Oppbevaringstemperatur, maks
15 °C
Flammtemperatur
111 °C
Artikler
Henter artikkelinformasjon